DATA/IT

Förkortningen IT står för informationsteknik. Det är en översättning från engelskans Information Technology och det handlar om att samla in, bearbeta och sprida information med hjälp av teknik. IT är förstås mer än detta, det gäller till exempel också att strukturera och presentera informationen på ett strukturerat, lättillgängligt och snyggt sätt.
IT-arbete utförs inte bara i särskilda IT-företag, det förekommer inom de flesta verksamheter. En stor del av arbetet utförs i samarbete med kollegor, beställare, leverantörer och användare.
Data- och IT-branschen befinner sig i ständig och snabb utveckling. Den som väljer ett IT-yrke måste vara beredd på att både yrkesinnehållet och kraven på kompetens ständigt förändras. Gränserna mellan olika yrken och är flytande och vilken yrkestitel man använder kan variera mellan arbetsplatser.
Yrkesområdet rymmer många arbetsuppgifter. Till exempel kan man arbeta med:

  • Systemutveckling
  • Programmering
  • Drift- och underhåll av system och nätverk
  • Support till användare
  • Utforma långsiktiga planer för IT-användning
  • Säkerhetsfrågor
  • Utveckla webbplatser

Att jobba med IT är inte bara ett tekniskt jobb. Kunskap om tekniken är grundläggande. Det är också viktigt att ha kunskap och förståelse för verksamheten där IT ska användas och för de affärsmöjligheter som IT ska stödja. Vanligen efterfrågar arbetsgivarna personer med längre utbildning och erfarenhet. Det är också viktigt att ha goda kunskaper i engelska och gärna även andra språk, eftersom merparten av dokumentationen inom branschen är på engelska.