LRF/SLA – Jobba grönt.se

Världens viktigaste jobb?

Finns det jobb som alltid kommer behövas? Ja! Att se till att vi får mat på bordet och hållbara råvaror kommer både idag och i framtiden vara livsviktigt för alla människor.

För att klara detta måste vi bli fler som jobbar i det gröna näringslivet. Vi behöver både de skarpaste hjärnorna som kan hitta lösningar på de utmaningar vi står inför, och de som har tjockast pannben och jobbar tills jobbet är klart, med jorden, djuren och skogen.

Det finns jobb och utbildningar på alla nivåer.

Välkommen till det gröna näringslivet!
www.jobbagront.se