Infranord

Med generationer av erfarenhet och ny kunskap bygger och underhåller vi spåret till framtiden

Infranord är Sveriges ledande järnvägsentreprenör och en betydande och växande aktör i Norge. Med kvalitet, säkerhet och hållbarhet i fokus bygger och underhåller vi spår- och järnväg som möjliggör hållbara transporter idag och i framtiden. Det genomförs stora satsningar på järnvägen och för dig som söker en utmanande och utvecklande karriär i en bransch som gör skillnad för samhället har vi på Infranord många spår att välja mellan.

Vår storlek och bredd skapar fler möjligheter för dig

Våra omkring 1 750 medarbetare är verksamma på över 70 orter vilket möjliggör arbete på ett flertal olika platser. Cirka 75% av våra medarbetare är verksamma inom produktionen och levererar tjänster inom ban-, el-, signal-, tele- och mätteknik och kraft. Vi tillverkar och renoverar järnvägstekniska komponenter och produkter och har en maskinenhet som tillhandahåller maskiner och fordon för järnvägsanläggning och underhåll, verkstadstjänster och uthyrning. Våra gemensamma funktioner, såsom ekonomi, HR, IT, inköp, juridik, kommunikation, hållbarhet och säkerhet, arbetar för att stötta och förbättra kärnverksamhetens arbete. Tillsammans skapar vi den helhet som levererar framtidens hållbara transportlösningar.

Tillsammans, respektfullt och professionellt

Som mederabetare på Infranord blir du del av en gemenskap i en organisation präglad av en stark säkerhetskultur, hög teknisk kompetens och stor kunskap om järnvägen. Vi värdesätter nya idéer, kontinuerlig kompetensutveckling och utveckling genom ständiga förbättringar.

Tillsammans, respektfullt och professionellt bygger och underhåller vi spåret till framtiden.

Läs mer om oss och karriärmöjligheterna inom Infranord på infranord.se.