Försvarets materielverk (FMV) Vidsel Test Range

Störst i västra Europa
Försvarets materielverk (FMV) är en myndighet inom försvarsområdet. Huvuduppgiften för FMV är att leverera materiel och tjänster som möjliggör för Försvarsmaktens förband att öka sin operativa förmåga.

Som en del i FMV:s organisation finns enheten ”Test och Evaluering (T&E)”. FMV T&E har 8 stycken provplatser utspridda runt om i Sverige och den nordligaste av dessa är Vidsel Test Range (VTR). VTR ligger ca 50 kilo-meter nordväst om Älvsbyn.

Verksamheten på VTR består främst av test och evaluering av t ex flyg- och landbaserade vapensystem men även test- och övningsverksamhet genomförs på provplatsen. VTR består av ett basområde där flygplats (landningsbana, brand- och räddningsfunktion, meteorologi mm), ledningscentral, kontor, förråd, hangarer och verkstäder finns samt ett provområde där huvuddelen av proven och övningarna genomförs. Provområdet är beläget i ett avlyst, väl bevakat lågfjällsområde vilket sträcker sig över 1 650 kvadratkilometer. Detta gör provområdet till västra Europas största landbaserade område.

Attraktiv provplats
På VTR arbetar ca 150 personer, varav 75 av dem är anställda på FMV T&E.VTR erbjuder kunder att komma till provplatsen för att genomföra test och evaluering av deras nyutvecklade eller modifierade flyg- och vapensystem samt öva och genomföra provverksamhet med redan befintliga system. Provplatsens kunder kommer i första hand från svenska Försvarsmakten och svensk försvarsindustri men provplatsen nyttjas även av utländsk försvarsmakt och industri.

På VTR finns olika tekniska provsystem. Dessa används i varierad utsträckning för bland annat mätning, observation och dokumentation av kundens provobjekt. All data som samlas in, paketeras och levereras sedan till kunden enligt deras önskemål.

Bland annat så finns:
Telemetri (överföring av data från provobjekt)
Radarstationer (följer provobjekt och/eller övervakar luftrum)
Höghastighetskameror
Kommunikation (tal och data)
Teodoliter (system som följer och filmar provobjektet).