Försvarets materielverk (FMV) Vidsel Test Range

Störst i västra Europa
Det svenska försvaret växer och det rejält. Försvarets materielverk (FMV) är en myndighet inom försvarsområdet där huvuduppgifterna är att upphandla, utveckla och levererar materiel och tjänster till det svenska försvaret. Det är så vi möter det svenska försvarets behov – i fred, kris och krig.

Som en del av FMV finns ”Test och Evaluering” (T&E). FMV T&E har 8 provplatser i Sverige, den nordligaste av dem är Vidsel Test Range som ligger ca 50 kilometer nordväst om Älvsbyn.

Med en flygplats och ett provområde med en yta på 1650 kvadratkilometer, beläget i ett avlyst lågfjällsområde, är FMV Vidsel Test Range Europas största provområde för militära system över land.

Attraktiv provplats
Verksamheten består främst av utprovning av flyg- och landbaserade vapensystem. Våra kunder kommer mestadels från den svenska försvarsmakten, men provplatsen tillhandahåller även möjlighet för utländsk försvarsmakt och försvarsindustri att genomföra utprovning och övningar.

Hos oss finns en mängd olika typer av jobb. Här finns bland annat personal som jobbar med att hantera alla provkampanjer, teknisk personal som tar hand om och utvecklar våra provsystem samt personal som jobbar med administrativa uppgifter.

Flera tekniska provsystem finns som används för observation, inmätning och dokumentation. Exempel på dem är radarstationer, telemetrisystem och optiska system.

Radarstationerna övervakar luftrummet och följer provobjekt. Telemetrisystemen tar emot signaler genom sensordata av olika former. Det finns även flera olika typer av optiska system som filmar provobjekten från avfyrningsplatser genom luften till mål.

Provplatsen tillhandahåller ett flertal olika typer av mål som används vid prov. Dessa utvecklas och drivs av personal där Unmanned Air Vehicle (UAV) och Unmanned Ground Vehicle (UGV) är en stor del av verksamheten. UAV är flygande farkoster utan piloter och UGV är radiostyrda fordon. Dessutom byggs statiska land- och havsbaserade mål, allt efter kundernas önskemål.