Xylem Water Solution

Med cirka 1250 anställda i Emmaboda är Xylem Kalmar läns näst största företag. Xylem är ett multinationellt företag och den största tillverkningsenheten finns i Emmaboda. I världen är vi närmare 23 000 anställda och finns i över 150 länder.

Enheten spelar en avgörande roll i företagets försörjning av produkter till de europeiska och nordamerikanska marknaderna, bl.a. tillverkas premiumsortimentet av Flygt pumpar i Emmaboda.

Xylem erbjuder tusentals spännande karriärmöjligheter för människor som delar vår passion och strävan att ta sig an världens viktigaste vattenutmaningar … och lösa dem.

FABRIKEN I EMMABODA
Hösten 2014 invigdes en av de största investeringarna i anläggningens historia, ett nytt gjuteri, en investering som inkluderande utbyggnad av lokaler överstiger 100 miljoner kronor. Xylem fördubblade produktionskapaciteten i gjuteriet. 2017 invigdes ett helt nybyggt besökscenter så kallat Visitor Center. Våren 2019 invigdes en helt ny provningsutrustning för stora pumpar. Totalt satsas 150 miljoner kronor på investeringar i fabriken varje år.

Framgångarna i Emmaboda beror på den bredd man har i produktionen, gjuteri, bearbetning, elmotorverkstad, målning, montering, provning och packning skapar förutsättningar att leverera kundanpassade produkter till konkurrenskraftig kostnad på korta ledtider.

MÅNGA OLIKA YRKESROLLER
På Xylem jobbar bearbetare, truckförare, montörer och CNC-operatörer samt ekonomer, projektledare och inköpare. Vi är ett internationellt företag med goda möjligheter för dig att utvecklas i arbetet. Vi tror också på ständig utveckling, både för dig som anställd och för företaget. På anläggningen finns även en sporthall (Flygthallen) som erbjuder gym, squash, tennis och gruppträning samt en egen personalmatsal.

INDUSTRITEKNISKA GYMNASIET
Vi har ett unikt samarbete med Vilhelm Mobergs gymnasium i Emmaboda där eleverna har sin praktiska undervisning i våra lokaler under år 2 och 3.

Denna inriktning ger kunskaper om hantering av verktyg och industriella utrustningar samt om hantering och bearbetning av material. Vi arbetar i toppmoderna lokaler med mycket avancerad utrustning. Programmering och hantering av datastyrda maskiner, liksom ritarbeten med senaste utrustningen tillhör programmets hörnstenar.

Med vårt samarbete med gymnasieskolan erbjuder Xylem alla elever 6 månaders anställning efter godkänd utbildning. Det ges även möjlighet att arbeta i vår studentpool på helger och lov.