Alfa Laval Technologies AB

Alfa Laval i Eskilstuna

Alfa Laval är ett globalt företag med över 20.000 anställda som levererar special-produkter och processtekniska lösningar till många olika branscher. Nyckelteknologierna är värmeväxling, separation och flödeshantering. Våra utrustningar gör det möjligt att kyla, värma, separera och transportera produkter såsom, vatten, drycker, livsmedel, stärkelse, läkemedel och kemikalier. Vår drivkraft är att skapa bättre livsvillkor för människor, vare sig de lever i en arktisk miljö eller mitt ute i hetaste öknen.

Ett jobb på Alfa Laval har egentligen alla ingredienser du kan tänka dig. Vi finns i lite mer än 50 länder. Det innebär möjligheter för dig som är intresserad att arbeta internationellt. Vår arbetsplats ska vara spännande och inspirerande. Och allt vi gör ska utgå från hållbarhet som genetisk kod. Utifrån detta har vi definierat vårt syfte: att skapa framgång för våra kunder, medarbetare och vår planet.

Det betyder att du får jobba nära verkligheten, träffa många människor och hela tiden vara med om att lösa intressanta problem. Har du en vilja att förändra och förbättra saker och ting finns det utrymme att påverka. Hos oss finns det inga utstakade och färdiga karriärvägar. Det är i första hand din vilja och dina kunskaper som styr din utveckling.

I Eskilstuna tillverkar vi separatorer för främst livsmedel- och läkemedelsindustri vilka levereras över hela världen. Vi har en modern och digitaliserad produktion. Vi investerar kontinuerligt och satsar mycket på att utveckla våra medarbetare och vår verksamhet. Alfa Laval har sitt center för 3D printning i Eskilstunafabriken.