Proplate

Vi gör de bästa ännu bättre!

Proplate är ett ledande industriföretag som exporterar produkter till kunder i hela världen. Produktionsanläggningen i Oxelösund är en av världens modernaste i sitt slag. Här skär, bearbetar, svetsar och målar vi tunga och stora komponenter i specialstål till många olika branscher.

Komponenterna som vi tillverkar används bland annat för att hålla ihop och garantera säkerheten i gigantiska lyftkranar, för att förankra vindkraftverk, som delar i entreprenadmaskiner samt för att ta upp malm i gruvor.

Hög kompetens, flexibilitet och modernt arbetssätt
För att kunna leverera den bästa kvaliteten och servicen till kunderna krävs flexibel produktion och hög kompetens. Därför jobbar vi mycket med vidareutbildning och kompetensutveckling. För att kunna fortsätta vara i framkant investerar vi också ständigt i nya maskiner, avancerade IT-system och moderna lokaler.

Hållbar livsstil – både på jobbet och hemma
För oss på Proplate är det en självklarhet att arbeta för att minska föroreningar och miljöpåverkan. Att utveckla sunda affärsmetoder och ta hänsyn till människor i vår omgivning är lika självklart. Därför sponsrar vi lokala idrottsföreningar och satsar på att bidra till en sund livsstil hos våra medarbetare. Vi har till exempel infört två timmar motion på arbetstid varje vecka. Då stängs alla maskiner och datorer av och alla ägnar sig istället åt träning i olika former.

Vill du vara med och göra de bästa ännu bättre? Välkommen med din ansökan när du är klar med utbildningen!