Ledningsregementet

Ledningsregementet är ett avancerat förband som stödjer hela Försvarsmakten med militära och civila spetskompetenser inom bland annat cyber, operativ kommunikation, samband, ledning, telekrig, meteorologi och oceanografi. Förbandet har många kontaktytor både internt i Försvarsmakten men även ut mot olika samhällsaktörer och andra myndigheter.

Ledningsregementet är unikt och är därför en gemensam resurs för såväl armén som marinen och flygvapnet. Förbandet finns till allra största del i Enköping och har cirka 1300 anställda. Vid förbandet utbildas cirka 500 värnpliktiga i mellan 11-15 månader.

Försvarsmakten och Ledningsregementet växer och söker nya medarbetare, både med gymnasiekompetens och med akademisk utbildning. Hos oss kan du t ex jobba som:

Försvarsmeteorolog
Du tar fram det viktigaste ur stora mängder information för att göra en prognos på vädret på land, till havs, i luften och i rymden. Prognoserna blir ett underlag till chefer vid olika
förband när de beslutar om vilken verksamhet som ska genomföras, planerad som pågående.

IT & Teknik
Oavsett om du är intresserad av att utveckla mjukvara, designa applikationer, arbeta med nätverkssäkerhet eller hantera materiella system så finns den möjligheten hos oss. Här arbetar vi med en rad olika tekniska system under hela livscykeln och vi förvaltar, driver, utvecklar och underhåller dem kontinuerligt.

Soldat
Efter genomförd värnpliktsutbildning kan du söka anställning som soldat. På Ledningsregementet finns flera olika inriktningar som du kan arbeta inom, som telekrig, samband och logistik. Hos oss jobbar du med avancerad teknisk utrustning för spaning eller med att upprätta kommunikations-förbindelser via antenner i master, torn eller byggnader. Vi söker även officerare, något som du som soldat har möjlighet att vidareutbilda dig till.