Uppsala Vatten

Vill du bidra till våra mest grundläggande och absolut nödvändiga samhällsfunktioner? Att jobba med vatten, avfall och avlopp är att jobba med framtidsfrågor. Uppsala Vatten och Avfall AB arbetar för ett hållbart Uppsala – med rent vatten, miljösäkra avlopp och effektiv avfallshantering, både idag och för att vi ska kunna leva i ett hållbart samhälle om 100 år. Det är både spännande och utmanade och vi behöver dig som vill arbeta med oss.

Vi hjälper Uppsala att växa
Uppsala Vatten arbetar med produktion av dricksvatten, rening av avlopps-vatten, hämtning av hushållsavfall, produktion av biogas och återvinning av avfall. De som jobbar hos oss är engagerade och tekniskt kunniga. Som kommunalt bolag har vi ungefär 300 medarbetare och tillsammans sköter vi dagligen femton vattenverk, tretton reningsverk, en modern avfallsanläggning med deponi och en biogasanläggning som producerar drivmedel till bilar och bussar. Uppsala kommun växer i snabb takt och redan år 2030 räknar vi med att vara 50 000 fler invånare än idag. I takt med befolkningen måste vi också bli smartare med resurserna, det är därför vi satsar på att vattenförbrukningen ska sjunka till 100 l per person och dag på lång sikt och vi jobbar med målet att minska avfallet med 25 % till 2025.

Mångfald av erfarenheter och bakgrunder
På Uppsala Vatten finns många olika yrken representerade. Allt från drifttekniker, ingenjörer och ekonomer till chaufförer, kundtjänst och rörläggare. Det är väldigt kul att jobba på en arbetsplats med en blandning av yrkesroller, kompetenser och personer. Bli inte förvånad om du hittar en tjänst som passar just dig. Med en ökad mångfald av erfarenheter och bakgrunder vill vi skapa en kreativ och stimulerande arbetsplats.

Vill du göra ditt examensarbete på Uppsala Vatten?
Är du snart på väg ut i arbetslivet och har ett examensarbete som ska skrivas först? För oss är det ett utmärkt tillfälle att få lära känna dig och ta del av dina kunskaper och idéer. För dig är det en bra möjlighet att uppleva hur det är att jobba hos oss på Uppsala Vatten.