Uppsala Vatten

Uppsala Vatten och Avfall AB är en del av människors liv varje dag. Vi är mitt i det mest vardagliga utan att du tänker på det – för det funkar ju bara. Vi ser till att det finns vatten i kranen, att vattnet du spolar ut renas och att ditt skräp hämtas och återvinns. Hela Uppsala är ett kretslopp som vi snurrar runt.

Hos oss får du jobba med utmaningar som är jätteviktiga för att människor ska kunna bo och leva här i vår stad. Dricksvatten till exempel, hur gör vi nytt så att det räcker till alla? Återbruk är ett annat exempel, hur kan vi skapa nytt av så mycket som möjligt av det som slängs? Och hur kan vi hålla våra åar och sjöar rena från föroreningar?

Uppsala Vatten har många medarbetare som gör väldigt olika saker. Du kan vara en av oss som löser problemen direkt – såsom rörläggare, drifttekniker och automationsingenjör. Du kan också ha en mer planerande roll som civilingenjör mot samhälle, miljö och vatten.

Tycker du att det låter spännande att lägga nya ledningar eller se till att alla anläggningar är i gott skick? Då kan du välja att utbilda dig till tekniker mot rörnät eller drifttekniker. De utbildningarna finns på gymnasiet eller en yrkeshögskola.

Tycker du att det låter mer spännande att vara med och planera för framtiden i en klimatsmart stad? Då kan du välja en ingenjörs- eller samhällsbyggande utbildning mot bygg, miljö, vatten eller projektledning på något av universiteten.

Allt det här är Uppsala Vatten:

  • 15 vattenverk
  • 13 reningsverk
  • 180 mil vatten- och avloppsledningar (lika långt som från Uppsala till Wien)
  • En modern avfallsanläggning
  • En biogasanläggning som gör biogas av avfall, bland annat till bussarna i Uppsala