Arkitekt

Var? 
Jag praoade på en arkitekbyrå. 

Vad fick du göra? 
Jag fick hjälpa till att göra ritningar, lära mig datorprogrammet som arkitekter jobbar i och ta del av en vanlig dag som arkitekt. 

Krävs det någon utbildning? 
För att bli heltidsanställd krävs det högskoleutbildning till arkitekt.  

Vilka fördelar och nackdelar har detta jobb? 
Fördelar: Mycket kreativitet, alltid mycket att göra och väldigt bra lön.

Nackdelar: Mycket arbete ibland och långa arbetstimmar. 

Vilka egenskaper bör man ha för att passa i detta jobb? 
Man bör vara glad, kreativ och ha sociala förmågor, eftersom att mycket arbete med andra personer förekommer. 

Skulle du kunna tänka dig att ha detta arbete i framtiden?  
Ja, definitivt, för att det är intressant, roligt och kreativt.