Skola/fritids

VAD GJORDE JAG? 
Jag är en tjej på snart 15 år som praoade på en skola i Malmö i åk 1 och på fritids. Jag fick vara rastvakt på rasterna samt leka med eleverna, spela fotboll, gunga och spela King Out som exempel. På lektionstid gick jag runt och hjälpte till där det behövdes. Läraren hade stor hjälp av mig då hon själv inte kunde hjälpa alla samtidigt.  Jag fick även följa med till gymnastiken, som de har på en annan skola och delta i den. På fritids lekte jag med eleverna, spelade fotboll och en dag lärde jag dem spela bordtennis.

UTBILDNING 
För att kunna jobba här behövs det en utbildning. För att bli grundskolelärare eller fritidspedagog behöver man gå tre år på gymnasiet, men man kan gå vilken linje som helst av dem teoretiska linjerna. Eter gymnasiet behöver man söka vidare till lärarhögskolan och gå där i ca: 3 år.

FÖRDELAR/NACKDELAR 
Fördelar som jobbet har är att det är varierande, att det är en lugn trivsam skola, att arbetskollegorna är artiga, att ett antal klasser inte är så många och att miljön är bra.

Nackdelar som jobbet har är att det kan vara stressigt om lärare är sjuka, att man inte håller med sina kollegor om förslag för undervisningen, att man inte kommer överens med elevernas föräldrar och att man måste vara ute fast att det regnar på rasterna. 

KÖNSFÖRDELNING
Könsfördelningen på jobbet är bra. Det finns ungefär lika många kvinnliga som manliga som jobbar där. Det är mest kvinnliga lärare och mest manliga fritidspedagoger. 

EGENSKAPER FÖR DETTA JOBB
Egenskaper som man bör ha för att passa i detta jobb är att man främst gillar barn/elever, att man inte blir frustrerad om eleverna inte förstår vad man menar utan att man har orken att gå igenom ämnet tills de förstår, att man gillar att vara ute, att hjälpa eleverna på god väg mot mellanstadiet och kunna vara öppen för förslag om förbättringar eller förändring.  

DETTA SOM ARBETE I FRAMTIDEN
Jag hade kunnat tänka mig jobba men det är ett trevligt jobb då man kan vara ute mycket mer, man är inte instängd i ett rum eller i en byggnad som på andra jobb.