Trafikverket

Trafikverket är med och formar framtiden

Sverige är ett stort, avlångt och glest befolkat land. För att allt ska fungera måste vi kunna ta oss till varandra. Det handlar om allt från arbetspendling, släktkalas och fotbollsmatcher till gods som ska levereras och tomater som ska hamna på tallriken. Men framför allt ser vi till att minska avstånden mellan människor, företag, stad och land. Trafikverket arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera.

Vi gör Sverige närmare
Vi planerar, bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och har övergripande planeringsansvar för sjö- och luftfart. Tillsammans med andra utvecklar vi ett närmare Sverige där alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. Att jobba på Trafikverket innebär att man bidrar till samhällsutvecklingen och skapar nytta för samhället. Trafikverket har en bred verksamhet i hela landet och tillhör en bransch som växer kraftigt och som på både kort och lång sikt är i stort behov av framför allt kompetens inom samhällsbyggnad, väg & vatten, samhällsplanering, teknik & logistik och IT, dvs ingenjörer, samhällsplanerare och systemvetare.

Över 150 olika yrken
Inom vår verksamhet har vi 150 olika yrken, allt från projektledare till miljöspecialister och vägutformare. Självklart behöver vi också personal till områden som man inte direkt tänker på, till exempel ekonomi, juridik, inköp, HR och kommunikation. Trafikverket har cirka 9 000 anställda.

Utbildning
Gymnasiets naturvetenskaps-, teknik-/IT- och byggprogram kan leda till många yrken inom Trafikverket och samhällsbyggnadsbranschen. Du som går något av dessa program får en bra grund för att sedan plugga vidare och arbeta som exempelvis teknisk specialist, projektledare, projektingenjör, samhällsplanerare, trafikingenjör, miljöspecialist, landskapsarkitekt eller markförhandlare. Under studietiden på högskola och universitet erbjuder vi både sommarjobb och examensarbeten, vilket kan vara ett sätt att påbörja en framtida karriär hos oss.