Moelven

Vill du jobba med hållbara produkter?

Vi har bestämt oss för att bygga en hållbar framtid med trä. Trä som växer binder växthusgasen koldioxid och när vi använder skogen och återplanterar så binds ännu mer koldioxid. Den svenska skogen mår jättebra och den växer mer än vad vi förbrukar. Vi närproducerar det mesta av våra produkter och det skapar även stora värden för samhället, ofta i glesbygd. Ökad användning av trä är bra för miljön och ett hållbart samhälle.

Vår arbetsplats

Träbranschen har gått från hantverk till en modern processindustri och Moelven anses nu ligga i framkant. Till följd av utvecklingen med automatisering och digitalisering så behöver vi i framtiden fler med kompetens inom automation, produktionsutveckling, maskinteknik, energiteknik, systemvetenskap m.m. men vi behöver också er som vill jobba med och i skogen. Vi behöver kollegor med både akademisk- och praktisk kompetens.

Vår målsättning är att växa på ett hållbart och lönsamt sätt. För att lyckas är det avgörande att våra medarbetare trivs med sitt arbete och vill utvecklas.