OSTP Sweden AB

OSTP koncernen är en av världens ledande tillverkare av svetsade rostfria rör och rördelar med tillverkning i Sverige och Finland. OSTP koncernen har ca 500 anställda och ägs av Agave Srl och Outokumpu.

Hos oss får du styrkan, tryggheten och resurserna hos en stor koncern, kombinerat med sammanhållning och trivsamhet som oftast finns hos ett mindre företag. På OSTP trivs våra medarbetare och stannar länge.

På OSTP i Örnsköldsvik arbetar ca 155 personer fördelat på två fabriker. OSTP har därtill även ett helägt dotterbolag i Örnsköldsvik, ÖMV, där ytterligare 55 personer arbetar.

OSTP i Örnsköldsvik har en nyckelroll inom koncernen med marknadens bredaste produktsortiment inom rostfria rördelar, som exempelvis rörböjar, t-rör och konor.

Våra produkter används vid både nybyggnation och reparationsarbeten inom t.ex. pappersindustrin, kemi- och petrokemiindustrin, energiverk, avsaltning och vattenrening, olje-plattformar men också till livsmedelsindustrin samt fartygsbyggnation m.m. Vi är störst i Europa på rostfria rördelar och exportandelen uppgår till ca 80%.

The OSTP Way
På OSTP råder ett starkt fokus på säkerhet och kvalité. Vårt arbetssätt för att uppnå en säker arbetsplats som tillverkar produkter och tjänster med hög kvalité kallar vi för the OSTP Way. Vi vill vara en säker partner för våra medarbetare, våra kunder, våra leverantörer och mot samhället där vi verkar. Våra ledord för medarbetarskap är säkerhet, pålitlighet, lyhördhet, lönsamhet och nyskapande.

Våra medarbetare
OSTPs framgång bygger på människor. På OSTP väntar ett stimulerande arbete med många intressanta arbetsuppgifter, ett bra team och goda utvecklingsmöjligheter. Oavsett vad du arbetar med inom företaget är det viktigt för OSTP att vara en attraktiv och långsiktig arbetsgivare där vår framgångsfaktor bygger på:

• Fokus på miljö, hälsa, säkerhet och kvalitet
• Ständiga förbättringar och utbildning
• Åtagande att utveckla vår verksamhet
• Individuellt ansvar för ett bra arbetsklimat

Vår strategi
Vägen till Världsklass är OSTPs program för Ständiga Förbättringar. Detta arbetssätt följer LEAN-konceptet och sätter både kunden och medarbetaren ännu tydligare i fokus. Med världsklass menar vi att vi vill vara kundens förstahandsval och den bästa arbetsgivaren i branschen. Vägen till världsklass är bl.a. en förstklassig produktion med avseende på produktkvalitet men också på korta ledtider som ger kunden ett mervärde i form av säkra och precisa leveranser.

Att arbeta på OSTP
OSTP är en av Örnsköldsviks största arbetsgivare och vi har en mängd olika yrkesgrupper representerade på våra fabriker i Örnsköldsvik. Vi satsar på en ständig utveckling av både vår personal och våra produkter.