MILITÄRT ARBETE

Inom försvarsmakten finns idag minst 600 olika yrkesroller. Man kan arbeta som soldat, sjöman, taktisk officer eller specialistofficer. Det finns uppgifter inom spaning, övervakning, logistik, mekanik likväl som inom de mer kända verksamhetsområdena trupp, sjö och luft. Soldater och sjömän anställs antingen på heltid eller med periodisk tjänstgöring under ett visst antal år. Som officer eller specialistofficer blir man tillsvidareanställd. 
 
Gemensamt för alla yrken inom försvaret är att man behöver ha stor personlig mognad, gott omdöme vid vapenhantering och att man förbinder sig till utlandstjänstgöring under anställningstiden. 
 
Vägen in i försvaret går via Grundläggande Militär Utbildning, GMU, som varar tre månader och anordnas flera gånger om året. GMU kan vara ett bra sätt för en ung människa att prova om man passar inom det militära.