NATURVETENSKAPLIGT ARBETE

Naturvetarens kunskaper är efterfrågade i samhället. I många arbetsuppgifter är dessutom kunskaper från andra områden en fördel. Samarbetet ökar mellan till exempel biologer, kemister, ingenjörer, tekniker och dataspecialister.
Miljövård, läkemedelstillverkning, framställning av livsmedel och förädling av råvaror är viktiga arbetsområden. Forskningen på området går hela tiden framåt, till exempel inom mikrobiologi och genteknik vilket gör att många yrken förändras när ny kunskap får fäste.De huvudsakliga arbetsuppgifterna inom området är:

  • Forskning
  • Utveckling
  • Utbildning
  • Utredningsarbete

Många naturvetare arbetar som forskare eller lärare inom universiteten. Inom sjukvården finns sjukhusfysiker som arbetar med behandlingar och undersökningar av patienter, där olika former av strålning används. Biomedicinska analytiker undersöker provsvar. Toxikologer studerar cancerframkallande ämnen. Biokemister, mikrobiologer och farmakologer forskar för att få fram nya eller mer effektiva läkemedel. Fysikern har uppgifter inom industrin och geologens kunskaper behövs när vägar och tunnlar ska byggas.