SOCIALT ARBETE

Det finns goda möjligheter att få arbete inom många olika yrken inom det sociala området. Antalet gamla människor ökar i samhället och många av dessa behöver service och stöd. Samtidigt kommer många av yrkesverksamma inom området att snart gå i pension under de närmaste tio åren.
Inom socialt arbete hjälper och stödjer du människor i livets olika skeenden och situationer.Exempel på arbetsuppgifter kan vara:

  • Att ge hjälp, stöd och omvårdnad till äldre personer med funktionshinder.
  • Ta hand om små barn medan deras föräldrar arbetar
  • Se till att intagna på kriminalvårdsanstalter övervakas, och att de får rehabilitering för att kunna komma tillbaka ut i samhället
  • Arbeta med familjerådgivning
  • Arbeta med missbrukare eller tonåringar i behov av hjälp
  • Arbeta på ett socialkontor, till exempel med ekonomiskt stöd till kommunens invånare eller med utredningar av problem i familjer
  • Arbeta på en fritidsgård eller som elevassistent i en skola

Även de kyrkliga yrkena ingår i området socialt arbete. Präster ger råd och stöd till församlingsmedlemmar liksom diakoner, som bland annat arbetar med att hjälpa utsatta människor.