Skogsägarna Norrskog

Norrskog är en skogsägarförening som hjälper våra ägare – medlemmarna – att nå sina mål i skogsägandet. Vi erbjuder alla typer av skogstjänster, arrangerar kurser och bedriver näringspolitiskt arbete.

Vi är också ett högeffektivt skogsindustriföretag med ett helägt dotterbolag (Norrskog Wood Products) som sågar och vidareförädlar medlemmarnas sågtimmer. Trävarorna exporteras till mer än 30 länder världen över.

Hos oss finns många spännande yrken. Inom vår skogliga del har vi medarbetare som arbetar med att köpa skog av skogsägare, planera avverkningar och levererera till industrin för vidareförädling. I det här arbetet använder vi oss i stor utsträckning av olika IT-hjälpmedel. Medarbetarna har i regel någon form av skoglig utbildning t ex jägmästare eller skogsmästare.

Inom industridelen finns många yrkes-
grupper som operatörer och underhållspersonal och personal som planerar produktion och leveranser. 
Vi prioriterar god arbetsmiljö, jämställdhet, mångfald och kompetensförsörjning. Vi uppmuntrar till fysisk aktivitet och friskvård då vi tydligt ser att detta gör våra medarbetare gott. Det ska vara givande, utvecklande och roligt att arbeta hos Norrskog!