Smurfit Kappa Piteå

Två moderna massa- och papperstillverkare i din närhet

Skogsindustrin är en modern och uthållig verksamhet med siktet inställt på framtiden och med målet att nyttja den skogliga förnyelsebara råvaran på bästa sätt ur miljö och energisynpunkt. Mot den bakgrunden kommer vi att behöva kunniga och välutbildade medarbetare för fortsatt utveckling av industrin.

VERKSAMHET
BillerudKorsnäs och Smurfit Kappa arbetar med hållbara produkter väl anpassade i ett kretsloppssamhälle. Alla våra produkter görs av en förnyelsebar resurs, den svenska skogen. Råvaran förädlas på ett miljövänligt sätt till produkter som kan återvinnas och användas igen.

Köper du lösviktsgodis, mat till din hund eller katt, en Lego-låda eller en ny dator kan förpackningen vara tillverkad av papper från någon av fabrikerna inom BillerudKorsnäs eller Smurfit Kappa. Vi är en framtidsbransch med hög teknologi väl värd att satsa på. Visste du att i Piteå och Kalix finns redan idag företag som framställer alternativa drivmedel ur massabrukens biprodukter?

UTBILDNINGSVÄGAR
Vi behöver kunniga medarbetare med ny kunskap som kan fortsätta att utveckla vår industri. För alla yrken krävs gymnasieutbildning inom t ex natur- och teknikprogrammet, styr- och reglerteknik, verkstadsteknik eller ekonomi.

Till specialistbefattningar krävs högskola och/eller yrkesteknisk högskola med utbildning inom t ex pappers- och cellulosateknik, mekanik, automation, kemi, IT
eller ekonomi.

Du som står inför valet av utbildningsvägar bör känna till att vi har många spännande yrken, t ex processoperatörer, styr- och reglertekniker, mekaniker, elektriker, systemutvecklare, ekonomer, labtekniker, HR-administratörer, logistiker och miljöingenjörer.