SCA Munksund AB

Skogsindustrin är en modern och uthållig verksamhet med siktet inställt på framtiden och med målet att nyttja den skogliga förnyelsebara råvaran på bästa sätt ur miljö och energisynpunkt. Mot den bakgrunden kommer vi att behöva kunniga och välutbildade medarbetare för fortsatt utveckling av industrin.

VERKSAMHET
BillerudKorsnäs, Smurfit Kappa och SCA arbetar med hållbara produkter väl anpassade i ett kretsloppssamhälle. Alla våra produkter görs av en förnyelsebar resurs, den svenska skogen. Råvaran förädlas på ett miljövänligt sätt till produkter som kan återvinnas och användas igen.

Köper du lösviktsgodis, mat till din hund eller katt, en Lego-låda eller en ny dator kan förpackningen eller papperet vara gjord vid någon av fabrikerna inom BillerudKorsnäs, Smurfit Kappa eller SCA. Vi är en framtidsbransch med hög teknologi väl värd att satsa på. Visste du att i Piteå och Kalix finns redan idag företag som framställer alternativa drivmedel ur massabrukens biprodukter?

UTBILDNINGSVÄGAR
Vi behöver kunniga medarbetare med ny kunskap som kan fortsätta att utveckla vår industri. För alla yrken krävs gymnasieutbildning inom t ex natur- och teknikprogrammet, styr- och reglerteknik, verkstadsteknik eller ekonomi.
Till specialistbefattningar krävs högskola och/eller yrkesteknisk högskola med utbildning inom t ex pappers- och cellulosateknik, mekanik, IT, ekonomi eller HR.

Du som står inför valet av utbildningsvägar bör känna till att vi har många spännande yrken, t ex processoperatörer, styr- och reglertekniker, mekaniker, elektriker, systemutvecklare, ekonomer, labtekniker, HR-administratörer, logistiker och miljöingenjörer.