INDUSTRIELL TILLVERKNING

Tillverkningsindustrin producerar produkter på basis av råvaror liksom på mer eller mindre förädlade insatsvaror. De produkter som tillverkas blir alltmer sammansatta. Man levererar inte bara ett kullager utan ett styrsystem där kullager tillsammans med elektronik och programvara ingår.Inom nästan all tillverkning är inslaget av datorer markant. Mycket i maskinparken är datorstyrt. Maskinoperatören är ofta programmeringskunnig. Processoperatören bevakar och styr processer via ett antal datorer i kontrollrummet. Organisationen på arbetsplatsen baseras ofta på självstyrande grupper med breddade och växlande arbetsuppgifter och ansvarsområden. Exempel på arbetsuppgifter inom området är:

  • Övervaka och sköta maskiner
  • Elektronik
  • Snickeri
  • Svetsning
  • Övervaka industriella processer

Antalet jobb i industrin minskar samtidigt som behovet av personal med hög kompetens och yrkeserfarenhet inom teknik- och datatung industri består.