Billerud Skärblacka

Vill du vara med och utveckla morgondagens papper? Hos oss finns över 100 yrken!

Massa- och pappersföretagen spelar en viktig roll för regionens sysselsättning. Billerud, Fiskeby Board AB och Holmen skapar tillsammans med de företag som förädlar papper och kartong tusentals arbetstillfällen i Norrköping. Det handlar inte bara om de direkt anställda utan även dem som indirekt får sin inkomst genom pappersföretagens verksamhet. De tre företagen samarbetar på olika sätt, vilket fungerar bra då de inte är konkurrenter. Holmen levererar till exempel massaved till Billerud och gemensamma marknadsföringsinsatser av pappersindustrin genomförs. Företagen är också engagerade inom samhällssektorn genom stöd till kultur- och idrottslivet i olika former.

På Billerud, Fiskeby och Holmen finns många spännande jobb. Vi är tre stora massa- och pappersföretag som finns i Norrköpingsregionen och tillsammans har vi runt 1710 anställda.

Verksamheten
På Billerud, Fiskeby och Holmen arbetar vi med naturliga produkter som passar väl in i kretsloppssamhället. Råvaran kommer från den svenska skogen samt returpapper och förädlas i våra fabriker på ett miljövänligt sätt. Slutprodukterna kan sedan återvinnas och bli till nya produkter. Våra verksamheter bedrivs med säkerhet i fokus och ansvarsfullhet utifrån miljö och hållbarhetsfrågor, det får aldrig ske på bekostnad av framtida generationer.

Våra papperskvaliteter används i en mängd dagliga produkter, både i Sverige och ute i världen. Redan vid frukostbordet möter du vårt papper i form av morgontidningen, paketet till frukostflingorna och påsen runt småfrallorna. På shoppingrundan finns vårt papper i fina bärkassar och i lyxiga parfymförpackningar. Även vid läkarbesöket kommer du i kontakt med vårt papper, som finns i bland annat sterila förpackningar för sprutor, ja listan kan göras hur lång som helst.

Arbetet
För att tillverka våra produkter måste många olika yrkeskategorier samverka. Man kan säga att våra fabriksanläggningar är ett samhälle i miniatyr. Hos oss finns många spännande yrken och chansen är stor att du hittar något som passar just dig.

Varje år anställer Billerud, Holmen och Fiskeby ett stort antal sommarjobbare, ett bra sätt att få inblick i och prova på branschen. Grundkravet är att man har fyllt 18 år och har godkända gymnasiebetyg.

Utbildningen
För att jobba inom vår bransch krävs gymnasieutbildning från t ex natur-, eller teknikprogrammet, el- och energiprogrammet ekonomi eller från industriteknisk inriktning. Flera gymnasieprogram ger relevant utbildning för jobb inom vår bransch. För många jobb krävs också högskola/universitet eller yrkeshögskola med utbildning inom t ex pappers- och cellulosateknik, , process-/driftteknik, mekanik, IT och ekonomi. Hos oss finns stora möjligheter. Är du intresserad av att utvecklas med oss?

BILLERUD - Vi utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Billerud levererar papper och förpackningsmaterial som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är ett världsledande företag inom pappers- och förpackningsmaterial av premiumkvalitet tillverkade i nyfiber, och har ett starkt engagemang för hållbarhet, kvalitet och kundvärde. Billerud Skärblacka utanför Norrköping har ca 730 anställda.