SCA Forest Products – Västerbotten

Ledande i kampen mot klimatförändringar

På SCA gör vi skillnad. På riktigt. Förutom att vara ledande inom sågade trävaror, massa och papper utvecklar vi förnybar energi och produkter som ersätter plast, stål och cement.

Som Europas största privata skogsägare bidrar våra 2,6 miljoner hektar skog inom hållbarhet på andra sätt också, exempelvis genom att binda stora mängder CO2. Vi är en viktig spelare att räkna med när det gäller klimatnytta. Och vi har bara börjat. Så vill du vara med och skapa en framtid präglad av hållbar innovation och tillväxt – sök dig till oss. Vi behöver dig.
Välkommen!

Teknik: Hög driftsäkerhet kräver hög kompetens: när vi använder avancerade skogsmaskiner, när vi bygger nya anläggningar och när vi genomför förebyggande och dagligt underhåll vid våra industrier. Administration: Vi är ett stort företag och erbjuder många och varierande administrativa jobb, till exempel ekonomi och inköp. Marknad och försäljning: Här arbetar vi med att marknadsföra och sälja framtidens produkter. Genom våra kundkontakter och samarbete håller vi oss uppdaterade om utmaningarna på marknaden. IT: Våra system underlättar arbetet med att samla in data och planera för avverkning, naturhänsyn och återplantering. Det gör också att vi kan övervaka och styra våra anläggningar. Utveckling: Vi satsar stora resurser på innovation för hållbar utveckling. Produktion: Här arbetar vi högteknologiskt både i skogen, med produktion av sågat virke samt vid tillverkning av massa och papper.