SCA Forest Products – Västernorrland

Smarta lösningar växer i skogen

SCA är ledande inom s ågade trävaror, massa och förpackningspapper. Vi utvecklar förnybar energi och produkter som ersätter plast, stål och cement.

Många av framtidens lösningar kommer att komma från skogen. Hållbarhet, innovation och omtanke genomsyrar allt vi gör. Vi behöver dig som vill göra

Produktion och utveckling: Vi arbetar högteknologiskt i skogen, i vår tillverkning och med logistik. Vår produktion ligger i framkant och är i flera fall världsledande. Stora resurser satsas på innovation inom såväl processutveckling som hållbarhet.

Teknik och IT: Ny teknologi och hög drift-säkerhet kräver kompetens för att köra skogsmaskiner, bygga anläggningar eller genomföra underhåll vid våra industrier. Det gäller även IT-system för t ex skogsvårds arbete eller för processtyrning.

Marknad och försäljning: Marknad och försäljning: Vi marknadsför och säljer fram tidens produkter. Genom våra kundkontakter och samarbeten håller vi oss uppdaterade om utmaningarna på marknaden.

Kontor och support: Vi erbjuder flera inriktningar inom HR, kommunikation, IT, ekonomi och inköp.