SCA Forest Products – Västernorrland

Ledande i kampen mot klimatförändringar

På SCA gör vi skillnad. På riktigt. Förutom att vara ledande inom sågade trävaror, massa och papper utvecklar vi förnybar energi och produkter som ersätter plast, stål och cement.

Som Europas största privata skogsägare bidrar våra 2,6 miljoner hektar skog inom hållbarhet på andra sätt också, exempelvis genom att binda stora mängder koldioxid. Vi är en viktig spelare att räkna med när det gäller klimatnytta.

Och vi har bara börjat. Så vill du vara med och skapa en framtid präglad av hållbar innovation och tillväxt – sök dig till oss. Vi vet också att det är människorna som gör framgångarna.
Vi behöver dig. Välkommen!

Produktion: Vi arbetar högteknologiskt i skogen, i vår tillverkning och i våra hamnar. Vår produktion ligger i framkant och är i flera fall världsledande.

Teknik: Ny teknologi och hög driftsäkerhet kräver kompetens för att använda skogsmaskiner, förfina och bygga nya anläggningar eller genomföra underhåll vid våra industrier. Det gäller även IT-system för att planera skogs- och naturvårdsarbete eller för att styra våra anläggningar.

Utveckling: Vi satsar stora resurser för att vara innovativa inom såväl processutveckling som hållbarhet.

Kontor och support: Vi är ett stort företag och erbjuder flera inriktningar exempelvis inom HR, kommunikation, IT, ekonomi och inköp. Marknad och försäljning: Här arbetar vi med att marknadsföra och sälja fram-tidens produkter. Genom våra kundkontakter och samarbeten håller vi oss uppdaterade om utmaningarna på marknaden.