KULTUR, MEDIA, DESIGN

Kreativa, skapande arbetsuppgifter är gemensamma för många yrken inom kultur, media och design. 
Arbetsuppgifter inom området kan till exempel vara:

  • Fotografera
  • Skriva manus
  • Sjunga på en scen inför människor
  • Formge reklam
  • Måla
  • Arbeta med tekniken inför ett TV-program eller en film

Kulturarbetare kan arbeta som en del av ett team i en produktion till exempel kring en teateruppsättning. Andra arbetar ensamma - det är bland annat vanligt bland författare, översättare och bildkonstnärer.
För många är det en dröm att arbeta inom kulturområdet. Det gör att konkurrensen är hård, inte bara om utbildningsplatserna utan om såväl fasta jobb som tillfälliga uppdrag. De fria konstnärliga yrkena kräver inte bara talang utan också envetenhet utöver det vanliga. Efter en, i vissa fall lång utbildning kan det ändå vara svårt att försörja sig på sitt yrke.
Offentliga satsningar har stor betydelse för arbetsmöjligheterna vid bibliotek, teatrar, radio/TV och för arbete med konstnärliga utsmyckningar. Efterfrågan på formgivare och tjänster inom reklam varierar efter den ekonomiska utvecklingen. Design har blivit ett allt viktigare konkurrensmedel för företagen och beräknas ge fler arbetsmöjligheter i framtiden.