PEDAGOGISKT ARBETE

Det kommer alltid behövas duktiga och engagerade pedagoger som inspirerar barn, ungdomar och vuxna till lärande och utveckling. Pedagogik är läran om utbildning och de flesta pedagogiska arbeten finns i skolan – till exempel lärare, förskollärare och fritidspedagog. Gemensamt för dessa yrken är att pedagogisk skicklighet och djupa ämneskunskaper står i fokus. Det är självständiga arbeten som är förenade med ansvar för elevernas personliga utveckling. 
Lärare kan arbeta med alla åldrar, från de minsta barnen i förskolan och grundskolan till vuxna studerande vid vuxenutbildning, folkhögskola, högskola eller universitet. Undervisningen kan avse många olika ämnen – både teoretiska, praktiska, estetiska och yrkesämnen. Läraryrket är i ständig förändring och lärare får hela tiden vara beredda på att lära nytt både vad gäller faktakunskaper och undervisningsmetoder.