INSTALLATION, DRIFT, UNDERHÅLL

Området omfattar många branscher och yrken; elektriker, driftsmaskinister, fordonsmekaniker, styr- och reglertekniker, fastighetstekniker med flera. Exempel på arbetsuppgifter inom området kan vara:

  • Reparera bilar och andra maskiner
  • Sköta om en fastighet
  • Felsökning av maskiner och anläggningar
  • Övervakning av anläggningar
  • Installationer av olika slag

Miljökrav och krav på energisparande ger jobb i form av ombyggnad, modernisering, installation och förvaltning av effektivare värme-, kyla- och ventilationsanläggningar. Skötseln av värmecentraler och fastighetsteknik går alltmer över i företag som är specialiserade på detta. Inom reparation av maskiner och fordon blir elektronikkunnande alltmer väsentligt.

Arbetsmarknaden varierar mellan yrkena och beroende på konjunkturen.