HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Inom hälso- och sjukvården kan man arbeta med allt från undersökning, behandling och omvårdnad till förebyggande hälsovård.
Sjuk- och hälsovård ges inte bara på sjukhus. Man kan även arbeta på vårdcentraler, inom kommunal äldrevård, företagshälsovård, i skolor eller på mottagningar i privat regi. Läkare och annan vårdpersonal kan också vara knutna till företag som hyr ut personal till olika vårdinrättningar.
Inom området hälso- och sjukvård kan man arbeta med att:

  • undersöka och behandla patienter
  • träna personer med rörelsehinder
  • prova ut hjälpmedel för funktionshindrade
  • arbeta med läkemedel
  • ge råd om kost och friskvård
  • hjälpa människor som har problem med tal, syn eller hörsel

Inom hälso- och sjukvårdsområdet finns ett antal yrken där framtidsutsikterna kommer att vara goda ett antal år framöver. En orsak är att andelen äldre i befolkningen ökar, vilket på sikt innebär ett ökat behov av vård och omsorg. Samtidigt pensioneras många anställda inom vården de närmaste åren.