TEKNISKT ARBETE

Inom teknikområdet varierar arbetsuppgifterna väldigt mycket beroende på utbildningsinriktning och bransch. Jobb finns inom både den privata och den offentliga sektorn. Arbetet innebär ofta täta kontakter med andra yrkesgrupper liksom med uppdragsgivare och kunder. Beroende på utbildning och erfarenhet kan man till exempel arbeta nära produktionen eller ha högre chefsposter. Det är också vanligt att arbeta som konsult. Några exempel på arbetsområden är:

  • Forskning
  • Tekniskt konstruktionsarbete
  • Utveckling av produkter och processer
  • Kvalitetsarbete
  • Undervisning
  • Marknadsföring
  • Försäljning
  • Inköp

De flesta yrken inom det tekniska området kräver några års eftergymnasial utbildning vid högskola eller universitet. Tekniska utbildningar finns även inom Yrkeshögskolan.