Karlskrona kommun

Bli en del av Karlskrona kommun

1000 sommarjobb hos Karlskrona kommun
Varje år finns det drygt 1000 sommarjobb att söka hos Karlskrona kommun. Sommarjobben är både en möjlighet att prova på olika yrken och en väg till fortsatt arbete. Kanske hittar du ditt framtida drömyrke?
Sommarjobben kan du som fyllt 18 år söka.

Feriejobb för dig som är 16-18 år
Varje år kan du som är 16-18 år och folkbokförd i Karlskrona söka feriejobb hos Karlskrona kommun. För att få ett feriearbete får du inte ha haft feriejobb hos oss tidigare.
Du arbetar på ditt feriejobb i tre veckor och du kan arbeta inom barnomsorg, vaktmästeri & städ, park & trädgård, turism & evenemang, äldreomsorg och kök.

150 olika yrken att välja mellan
Karlskrona kommun är en stor arbetsgivare och kan erbjuda spännande jobb inom en mängd yrkesområden.
Ca 6000 anställda ser varje dag till att barn får utbildning, äldre får vård och omsorg, personer med funktionsnedsättning får stöd och service, badplatserna är fina, soporna tas omhand, turisterna trivs, företagare får service och mycket annat.
Det som alla har gemensamt är att de tar hand om vår soliga kommun och de som bor här, samt gör det möjligt för kommunen att utvecklas vidare.

Välkommen till oss!