Karlskrona kommun

Bli en del av Karlskrona kommun

1 000 sommarjobb hos Karlskrona kommun
Varje år finns det drygt 1 000 sommarjobb att söka hos Karlskrona kommun. Sommarjobben är både en möjlighet att prova på olika yrken och en väg till fortsatt arbete. Kanske hittar du ditt framtida drömyrke? Sommarjobben kan du som fyllt 18 år söka.

Feriejobb för dig som är lite yngre
Varje år kan du som är född ett visst år och är folkbokförd i Karlskrona söka feriejobb hos Karlskrona kommun. Du kan söka om du inte haft ett feriejobb hos oss tidigare. Du arbetar på ditt feriejobb i tre veckor inom områden som kan variera från år till år, exemplevis barnomsorg, vaktmästeri och städ, park och trädgård, turism och evenemang, äldreomsorg och kök.

250 olika yrken att välja mellan
Karlskrona kommun är Blekinges största arbetsgivare och kan erbjuda spännande jobb inom en mängd yrkesområden.

Cirka 6 000 anställda ser varje dag till att barn och ungdomar får utbildning, äldre får vård och omsorg, personer med funktionsnedsättning får stöd och service, badplatserna hålls fina, soporna tas omhand, turisterna trivs, företagare får service och mycket annat.

Det som alla har gemensamt är att de tar hand om vår soliga kommun och de som bor här, samt gör det möjligt för kommunen att utvecklas vidare.

Välkommen till oss!