Arvidsjaurs kommun

Välkommen till internationella Arvidsjaur

Arvidsjaur erbjuder en hög servicenivå och en unik dynamisk miljö. Vi har en internationell flygplats som är noden i Lappland. Det finns ett brett utbud av fritidsaktiviteter och föreningsliv med naturen inpå knuten. Här är det enkelt att trivas.

ARBETE
Arvidsjaurs kommun erbjuder spännande och meningsfulla arbeten inom Försvarsmakten, kommunal verksamhet, barn- och äldreomsorg, fordonstest vintertid, friluftsliv, turistnäring, offentlig service med mera. Kom som du är, utvecklas till något nytt!

FRITID & KOMMUNIKATION
Vi har utmärkta kommunikationer med framför allt en internationell flygplats. Här har du en av Europas sista orörda skogar, älvar och fjäll. Med över 4000 sjöar och en handfull fiskrika älvar har du nära tillgång till ett friluftsliv sommar som vinter! Det finns golfbana, 70 mil skoterleder, vandringsleder, biograf, ett rikt kulturliv och mycket mera. Ett fantastiskt rödingfiske mitt i Arvidsjaur och en skidbacke ett stenkast därifrån! Här är allting nära och livspusslet lätt att lösa. Ett bra utbyggt bredbandsnät gör att du kan bo attraktivt och ändå nå ut i världen.

EN DEL AV SÁPMI
De samiska rötterna är Arvidsjaurs viktiga kulturarv. Det finns en levande samisk kultur där en ny generation samer och renskötare för traditionerna vidare. Det traditionella arvet lever sida vid sida med det moderna samhället. Vår kommun utgör en del av Sápmi, samernas land och renskötsel bedrivs här året runt.

TURISM & NÄRINGSLIV
Fordonstester omsätter över en miljard kronor varje vintersäsong och genererar många jobb. Körupplevelser med exklusiva sportbilar på is är en annan kraftigt växande del inom turistnäringen.
Våra företag inräknat vintertestentreprenörer, Armens jägarbataljon/Försvarsmaktens vinterenhet utgör tillsammans en stor del av Arvidsjaurs kommuns varumärke. Vid den militära utbildningsplattformen utbildas nationella och internationella styrkor i tufft subarktiskt klimat.

UTBILDNING
Vi erbjuder ett antal olika gymnasieprogram, såväl teoretiska som praktiska. Allt från ekonomi och naturvetenskap till fordons- eller alpin inriktning. Det går även att studera på distans mot högskola eller universitet.

Våga pröva något nytt. Här finns något för alla.
Välkommen till oss!