Hylte kommun

Etthundrasjuttiofem möjligheter till jobb!

De närmaste åren kommer Hylte kommun att anställa flera nya medarbetare, bland annat:
• Omsorgsassistenter
• Legitimerade lärare från förskola till gymnasienivå
• Kockar
• Tekniker med yrkes- eller ingenjörsutbildning

Du hittar alla våra annonser på hylte.se/ledigajobb