Strömsunds kommun

Kom och hitta hem hos oss!

Visste du att våra medarbetare återfinns inom cirka 65 olika yrkesgrupper och flera hundra yrkestitlar? Alla innebär att du arbetar på uppdrag av kommuninvånarna. Men vi servar även de som driver företag eller besöker oss som turister.

Många olika karriärval
Det finns många olika karriärval för dig som vill arbeta hos oss. Här får du möjlighet att växa och utvecklas, och du får göra skillnad för andra. Vi har stort behov av personal inom många olika yrken, och jobben är spridda i hela kommunen.

Vilket yrke får dig att hitta hem? Utbilda dig för jobben och kom! Hjalmar Strömerskolan i Strömsund har många olika gymnasieutbildningar. Skolan är ambassadörsskola för Europaparlamentet, certifierat Teknikcollege samt Vård- och omsorgscollege. Man certifierar också diplomerade gymnasieekonomer. Kolla vilken utbildning som passar dig på hjalmar.nu.

Vi väntar på dig. Välkommen att hitta hem!