Strömsunds kommun

Vill du göra skillnad, på riktigt?

Vi behöver många nyutbildade ungdomar framöver. En stor del av våra anställda närmar sig pensionsåldern. Det innebär stora möjligheter om du vill jobba hos oss. Välkommen!

Framöver behöver vi anställa cirka 50 personer varje år, spridda över hela
kommunen. Det kommer alltså att finnas goda chanser till jobb för dig
som går i skolan eller för tillfället står utanför arbetsmarknaden. Vi är länets tredje största arbetsgivare med cirka 1 400 anställda.

MÅNGA OLIKA TYPER AV JOBB
Ett jobb hos oss innebär att du jobbar på uppdrag av kommunmedborgarna. Det handlar om yrken där vi finns för barn och ungdomar i förskola och skola, för våra äldre inom äldreomsorgen eller som stöd och hjälp till funktionsnedsatta.

För att dessa verksamheter ska fungera har vi även anställda som
jobbar med kost, lokalvård, vaktmästeri och annan service. Våra anställda servar också invånarna med vatten, vägar, sophämtning och andra samhällsinriktade insatser.

GYMNASIEUTBILDNING – FÖRSTA STEGET VIDARE 
Hjalmar Strömerskolan erbjuder flera gymnasieprogram. Skolan är
ambassadörsskola för Europaparlamentet, certifierat Teknikcollege,
Vård- och omsorgscollege och certifierar diplomerade gymnasieekonomer. Här kan du läsa lärlingsutbildningar eller kombinera
studier med specialidrott. Skolan erbjuder också en nationellt godkänd idrottsutbildning i skytte. Läs mer på hjalmar.nu

FÖR DIG SOM SKA LÄSA VIDARE 
I Strömsunds kommun kan du som vuxen utveckla, bredda och fördjupa din kompetens genom vuxenutbildningar i olika nivåer. Här finns möjlighet till högskoleutbildning på distans. På Lärcentrum, tillgängligt
för dig på universitet eller högskola, finns studierum och du kan skriva tentor och använda videokonferensutrustningen.

Mer information:
www.larcentrum.se/stromsund
www.akademinorr.se

Välkommen till oss!