Finspångs kommun

Vi driver Finspång framåt!

Finspångs kommun är en arbetsplats som präglas av öppenhet och samarbete. Du som medarbetare är en väldigt viktig del av en helhet och vi som jobbar i kommunen finns i många olika verksamheter men har alla ett och samma syfte - vi finns till för medborgarna.

100 olika yrken med fokus på service
Finspångs kommun har fler än 100 olika yrken och vi jobbar alla på ett eller annat sätt med service. Vi tar hand om Kerstin på äldreboendet, vi informerar Jesper om vägbygget, godkänner Jasmins bygglovsansökan för en ny butik och hjälper Iris att lösa andragradensekvationer – och allt du kan tänka dig där till! Allt vi gör är service.

Agerar lokalt för att påverka globalt
Vi som kommun behöver ta ett ökat ansvar för en hållbarare värld. Därför styrs kommunens verksamheter utifrån FN:s globala mål. Genom att agera lokalt för att påverka globalt vill vi bidra till en hållbar framtid för människor och miljö.

Medarbetare är vår viktigaste resurs
Alla medarbetare ska känna inflytande och delaktighet i sitt arbete. Vi ser och värdesätter alla människors olikheter och behandlar varandra med respekt och värme. Nya utmaningar möter vi med öppet sinne. Som medarbetare i Finspångs kommun är du vår viktigaste resurs. Tillsammans gör vi skillnad och bidrar till Finspångs utveckling – varje dag.

För dig som student
Du som studerar är viktig för Finspångs kommun. Det finns flera möjligheter för dig som vill arbeta eller praktisera i våra verksamheter, läs mer på webben: finspang.se/student