Kristianstads kommun

Hos oss finns en massa möjliga olika jobb

I Kristianstads kommun jobbar mer än 7 000 människor inom mer än 130 yrken. Hos oss kan du jobba med barn och ungdomar inom förskola eller skola. Du kan också jobba med människor i olika åldrar som behöver olika sorters stöd i sin vardag.

Kommunen ansvarar också för skötsel av gator, idrottsanläggningar och parker. Vi ser till att det finns färskt dricksvatten och bibliotek. För att få allt att gå ihop har vi också ekonomer, HR-personal, systemvetare och jurister.

Vi gör skillnad i människors vardag, varje dag.