Malmö stad

Gå till www.malmo.se/jobb för att se vad medarbetarna på bilderna jobbar med och läs mer om några av våra 400 olika yrken.

Följ oss i vår jobbvardag, på Instagram @jobba_i_malmostad
#jobbaimalmostad #400olikayrken #malmö