Trelleborgs kommun – Bildningsförvaltningen

Trelleborg - en skolkommun att räkna med. Mellan slätten och havet bygger vi kunskap och skapar drömmar.

Vill du ha Sveriges viktigaste jobb?

Som anställd inom bildningsförvaltningen är du utvald för att skapa en bättre framtid för våra elever. När du jobbar hos oss är du delaktig och kan påverka vilka beslut som fattas. Vad du än jobbar med så är du en nyckelperson med möjligheter att utvecklas.

Samhället och vår organisation är i ständig förändring, därför behöver vi ledare och medarbetare som vill bidra till verksamheten och den egna utvecklingen.

Vår verksamhet vilar på kommunens värdegrund: Öppenhet, Respekt och Ansvar, vilket avspeglar sig i hur vi bemöter varandra. Våra arbetsplatser präglas av hög trivsel och ett öppet arbetsklimat vilket kännetecknas av ömsesidig respekt för varandra.

Välkommen till oss på bildningsförvaltningen i Trelleborgs kommun!