Emmaboda kommun

Vi har Sveriges viktigaste jobb!

Hos oss hittar du arbeten som är både utvecklande, utmanande och viktiga! Tillsammans med oss kan du vara med och skapa ett bättre samhälle, bland annat genom att se till att våra gamla får en bra ålderdom och att våra barn får bästa möjliga utbildning. Du behövs!

Emmaboda kommunkoncern är en av kommunens största arbetsgivare. Gemensamt för oss alla som arbetar här är att vi brinner för att ge våra medborgare bästa möjliga kvalitet och service, oavsett om det gäller omvårdnad, rena gator eller kultur och skola.

Vi tror på att arbetsplatser med bra medarbetarskap skapar trivsel och engagemang. Vi arbetar aktivt med arbetsmiljöfrågor och personalhälsa och har mycket låga sjuktal.

Vi har stora pensionsavgångar framför oss de kommande åren. Det gör att det finns goda möjligheter till ett meningsfullt arbete inom den kommunala sektorn, för dig med rätt utbildning. Vi erbjuder också tillfälliga jobb, exempelvis sommarvikariat, ett bra sätt att få in en fot på arbetsmarknaden.

Vi erbjuder alla våra anställda ett årligt friskvårdsbidrag som exempelvis kan användas till olika motionsformer eller massage. Dessutom har alla en möjlighet till en friskvårdstimme i veckan på arbetstid.