Söderhamns kommun

Vi är Söderhamn

Vill du vara med där allt händer och göra skillnad för andra människor? Vill du göra Söderhamn ännu bättre?
Bra – det vill vi också.

Hos oss finns 188 olika yrken som alla innehåller viktiga, intressanta och spännande arbetsuppgifter. 2 500 personer jobbar inom Söderhamns kommun.

Vi finns till för söderhamnarna i livets alla skeenden, i både vardagliga och livsavgörande situationer.

Vi är lärare som lär barn att läsa, vi är undersköterskor som håller en ensam människa i handen mitt i natten, vi är samhällsplanerare som arbetar fram nya bostadsområden och vägar, vi är fritidsledare som ger ungdomar en rolig fritid, vi är parkarbetare som ser till att våra parker blommar, vi är renhållningsarbetare som tömmer din soptunna. Och vi är mycket, mycket mer.

Nästan oavsett vad du utbildar dig till, finns det passande yrkesroller i Söderhamns kommun. Oavsett om du satsar på en universitet- eller högskoleutbildning eller om du vill börja arbeta direkt efter gymnasiet finns jobb för dig i kommuner runt om i Sverige.

Under de närmaste åren kommer vi att söka ett stort antal lärare, förskollärare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter.

Vi hoppas att du blir en del av vårt fantastiska team i Söderhamn.

Välkommen till oss!