Vindelns kommun

Tillsammans skapar vi en kreativ, hälsosam och trygg livsmiljö

I Vindelns kommun bor ca 5500 invånare och vi trivs alldeles utmärkt. Kommunen passar bra för barnfamiljer och vi arbetar för ett bra näringslivsklimat och tillväxt.

I Vindeln har Du tillgång till ett mång-sidigt service och fritidsutbud. Den orörda nationalälven Vindelälven, Umeälven och de många sjöarna erbjuder fiske, rekreation och naturupplevelser. Vintertid har Du tillgång till många mil led för skoter eller skidåkning och vår alpina anläggning lockar många besökare. Vi har även en idrottsanläggning med många olika aktivitetsmöjligheter.

För Dig som vill ha tillgång till stadslivet, så finns Umeå inom 45 minuters restid med tåg, buss eller bil.
Arbetslivet i Vindeln erbjuder möjligheter inom flera olika branscher. Vindelns kommun har ca 500 anställda inom flera av de verksamheter som Du möter i ditt dagliga liv.
Hos oss kan Du arbeta inom barnomsorg och skola, och där medverka till att våra barn och ungdomar får en bra uppväxt och goda kunskaper som grund.
Våra anställda ser även till att de som bor i kommunen har tillgång till vatten och avlopp, att våra gator och vägar fungera och att parkområden och friluftsområden fungerar.
När vi blir gamla eller har behov av samhällets stöd i övrigt finns tillgång till stöd och hjälp i den kommunala verksamheten.
Du kan kort sagt hitta många olika yrken inom kommunens verksamheter. Vi levererar stora delar av det vi kallar välfärdssamhället.