Göteborgs stad

Du är Göteborg.

Vi behöver dig och din kunskap för att göra hållbara vardagar. Idag och i framtiden. Se vilka av våra över 100 yrken som passar dig.