Stenungsunds kommun

Vi utbildar världsmedborgare!

I Stenungsunds kommun vill vi alltid utveckla våra förskolor. Nu behöver vi fler förskollärare, redo att utbilda våra barn till världsmedborgare väl rustade för framtidens utmaningar.

Förskollärare i Stenungsunds kommun är ett framtidsyrke med arbetsgaranti över lång tid. Stenungsunds kommun är ung och expansiv med flera nybyggda förskolor.

Inom Stenungsunds kommun finns det möjlighet för utmaningar.

Förskollärarens uppdrag är att aktivt inkludera barnen till ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter att lära sig, bli respekterade samt utvecklas efter sin förmåga.

Som världsmedborgare behöver barnen också få förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens. Detta sker genom att ge dem möjlighet till ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att de på sikt ska kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Visst vill du vara med?