Stenungsunds kommun

Vi utbildar världsmedborgare!

I Stenungsunds kommun vill vi alltid utveckla våra förskolor. Nu behöver vi fler förskollärare, redo att utbilda våra barn till världsmedborgare väl rustade för framtidens utmaningar.

Förskollärare i Stenungsunds kommun är ett framtidsyrke med arbetsgaranti över lång tid. Stenungsunds kommun är ung och expansiv med flera nybyggda förskolor.

Inom Stenungsunds kommu finns det möjlighet för utmaningar. Förskollärarens uppdrag är att aktivt inkludera barnen till ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter att lära sig, bli respekterade samt utvecklas efter sin förmåga. Som världsmedborgare behöver barnen också få förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens. Detta sker genom att ge dem möjlighet till ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att de på sikt ska kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Visst vill du vara med?

Verksamhet förskola
Verksamhet förskola i Stenungsunds kommun arbetar sedan januari 2022 med satsningen Tidiga insatser. Satsningen innebär att fokusera på att arbeta med mindre barngrupper.

Arbetet i mindre barngrupper lyfter vikten av barnets/gruppens behov och utmaningar. Barnen får möjlighet till kontinuitet och stabilitet över tid. Som förskollärare blir din roll viktig som ansvarig för undervisningen. Som barnskötare blir du viktig som en del i arbetslaget.

Målbilden för satsningen är: Högre måluppfyllelse för barn och unga samt fler i självförsörjning genom tidiga insatser i förskolan.

Välkommen att arbeta hos oss!

Nösnäsgymnasiet
Nösnäsgymnasiet är en kommunal gymnasieskola med omkring 1400 elever och 160 anställda. Här finns ett stort utbildnings- utbud, många möjligheter, kompetens och engagemang.

Även om vår skola är relativt stor, strävar vi efter att skapa goda relationer mellan vuxna och ungdomar och att ge varje elev möjlighet till en individuell utveckling. Nösnäsgymnasiet har som målsättning att vara en inkluderande och trygg skola med ett gott klimat, där du som elev blir sedd och får det stöd och den motivation du behöver för att lyckas med din utbildning.

Vi är stolta över vår skola och vårt mål är att du ska få en bra tid hos oss. Dina intressen och ambitioner i kombination med vår kunskap och erfarenhet kommer att ge dig de bästa möjligheterna att lyckas i framtiden!