Vingåkers kommun

Välkommen till Sveriges viktigaste jobb!

Hos oss hittar du meningsfulla arbeten där du som enskild medarbetare gör stor skillnad. De flesta av oss arbetar med barn och äldre inom omsorg och skola, men det finns också många andra spännande och viktiga yrken. Totalt sett finns ca 100 olika yrken i våra kommuner. Grundläggande för alla dessa yrken är att ge våra invånare service i världsklass. För det behöver vi medarbetare som trivs med sitt arbete och mår bra.

Både Oxelösund och Vingåker är tillväxtkommuner och här finns det goda möjligheter för dig att utmanas och utvecklas yrkesmässigt. Vi är små kommuner med korta beslutsvägar och ett nära ledarskap. Vi uppmuntrar till nytänkande och eget ansvar, hos oss kan alla växa. Genom att få in en fot som praktikant, ett sommarjobb eller ett extraarbete ges du möjlighet att utforska och påverka din framtid – kanske hittar du ditt drömjobb i någon av våra kommuner?

Här är några exempel på yrken där vi har stora behov av nya medarbetare i framtiden.

Undersköterska
Som undersköterska i kommunen kan du arbeta på äldreboenden, demensboenden eller i hemtjänsten. Det är ett socialt arbete där du hjälper människor med uppgifter i vardagen som till exempel personlig omvårdnad, tvätt och städning. Utbildningen som behövs är att du ska ha gått gymnasiets vård- och omsorgsprogram.

Socialsekreterare
Som socialsekreterare arbetar du som stöd för klienten med målet att förbättra dennes tillvaro. Du kan utreda och fatta beslut om olika stödinsatser som t ex ekonomiskt bistånd eller behandling. Du kan också arbeta med att förebygga sociala problem. Utbildningen som behövs är 3,5 årig högskoleutbildning.

Förskollärare
Som förskollärare arbetar du med barns utveckling och lärande. Du har det pedagogiska ansvaret på förskolan och planerar, genomför och utvärderar verksamheten utifrån förskolans mål. Det är du som håller kontakt med föräldrar, har utvecklingssamtal och föräldramöten. Utbildningen som behövs är 3,5 årig högskoleutbildning.